Katarina Hội Tử Thần

Hội Tử Thần | Liên Minh Huyền Thoại. Ba trang phục mới mang tên Hội Tử Thần cho Katarina, Viktor, Zed .... Truyện kể từ Summoner's Rift: Ra mắt trang phục Hội Tử Thần - Liên .... Viktor Hội Tử Thần - Death Sworn Viktor - Liên minh huyền thoại | 20GG. Hội Tử Thần | Liên Minh Huyền Thoại. Katarina Hội Tử Thần - Liên minh huyền thoại | 20GG. LMHT: Lộ diện loạt ảnh nền đầy ma mị của 3 trang phục Hội Tử Thần